COVİD-19 SONRASI İŞÇİ – İŞVEREN HAKLARI – 3

38-Kısa çalışma ödeneği kapsamında fazla veya yersiz ödemelerin tahsili
İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
39-Kısa çalışma ödeneği alınan süre için ödenen primler
İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri ödenmektedir. Söz konusu dönemde kısa ve uzun vadeli sigorta primleri aktarılmaz.
40-Kısa Çalışmanın Erken Sona Ermesi
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu Kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
41-Kısa Çalışma Ödeneğinin Kesilmesi
Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi,
Yaşlılık aylığı almaya başlaması,
Herhangi bir sebeple silâh altına alınması,
Herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya
Geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir.
42-İşverenin Kayıt Tutma Zorunluluğu
Kısa çalışma yapan işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları tutmak ve istenilmesi halinde ibraz etmek zorundadır.
43-İşverenlerin dikkat etmesi gereken diğer önemli hususlar nelerdir?
İş yerinde yeni corona virüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” dışında işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.
İşverenlerin kısa çalışma uygulamasından yararlanmaya devam edebilmeleri için iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde belirtilen “ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller” nedeniyle derhal haklı fesih halleri dışında, işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekecektir.
Uygunluk tespiti sonuçlanan işveren, durumu iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan etmeli ve varsa toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına bildirmelidir. Sonucun ilan yoluyla çalışanlara duyurulamadığı durumlarda kısa çalışmaya tabi çalışanlara yazılı bildirim yapılmalıdır.
Kısa çalışmaya dahil edilen çalışanlar adına gerçekleştirilecek sigortalılık bildirimlerinde kısa çalışma yapılan süreler için eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilmelidir.
İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde söz konusu durumu İŞ KUR’ a, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve çalışanlara altı iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
Kısa çalışma başvurusuna konu edilen toplam çalışan sayısında meydana gelecek değişikliklerin 10 gün içinde gerekçesi ile birlikte İŞ KUR’ a bildirilmesi zorunludur.
44-Kısa çalışma başvurusu olumlu sonuçlanan işverenin yapması gerekenler nelerdir?
İşveren durumu, iş yerinde işçilerin görebileceği bir yerde ilan eder ve varsa toplu iş sözleşmesine taraf işçi sendikasına bildirir.İlan yoluyla işçilere duyuru yapılamadığı durumlarda, kısa çalışmaya tabi işçilere yazılı bildirim yapılır.Kısa çalışma yaptıran işveren, işçilerin çalışma sürelerine ilişkin kayıtları doğru bir şekilde tutmak zorundadır. İşveren istenilmesi halinde söz konusu kayıtları ibraz etmekle yükümlüdür.
45-Kısa çalışma talebi reddedilen işveren itirazı hangi mahkemeye yapar?
12.10.2017 tarihinden önce İş Mahkemelerine açılan davalar görevsizlik nedeniyle reddediliyordu.[ Yargıtay 7. H.D. 14.04.2015 gün, 2015/5634 E, 2015/7109 K.] Ancak 12.10.2017 tarihli 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununa göre Türkiye İş Kurumunun taraf olduğu iş ve sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri İş Mahkemeleridir. Dolayısıyla kısa çalışma talebi reddedilen işverenlerin İş Mahkemelerine başvurması gerekmektedir
46-Kısa çalışma ödeneğinden hangi kesintiler yapılır?
Kısa çalışma ödeneğinden sadece damga vergisi kesilir.
47-Kısa çalışma süresince işçinin sigorta primleri yatırılır mı?
Kısa çalışma süresinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemez. İşçinin genel sağlık sigortası primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
48-Kısa çalışma, çalışma sürelerinin azaltılması şeklinde uygulanıyorsa çalıştıkları dönem için işçi kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi işten ayrılırsa işsizlik ödeneği alabilir mi?
Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir işçi, ödenek aldıktan sonra işsizlik ödeneğine tekrar hak kazanmadan işsiz kalırsa, ödenek aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini doldurana kadar işsizlik ödeneği alabilir. Örneğin 180 gün işsizlik ödeneğine hak kazanan bir işçi 60 gün kısa çalışma ödeneği almış ve sonrasında işsizlik ödeneğine hak kazanmadan işsiz kalmışsa geri kalan 120 gün için işsizlik ödeneği alabilir.İşsizlik Sigortası Kanununa göre kısa çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu kapsamda 2008, 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan kısa çalışmada, kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği kararlaştırılmıştır.
49-Fazla ödenen ödenek miktarı kimden tahsil edilir?
İşverenin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler yasal faiziyle birlikte işverenden, işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilir.
50-Kısa çalışma ödeneği alan işçinin geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanması halinde ödenek ödenmeye devam eder mi?
Kısa çalışma ödeneği alan bir işçi aynı zamanda geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanırsa, geçici iş göremezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle ödenek kesilir.
51-Kısa çalışma döneminde işçi ücret farkını işverenden talep edebilir mi?
Kısa çalışma ödeneği alan işçiler ödeneğin miktarının kanunla sınırlandırılmış olması nedeniyle gelir kaybına uğramakta ve bir ücret farkı ortaya çıkmaktadır. Ancak işçilerin söz konusu farkı işverenden talep etmeleri mümkün değildir. Hatta kısa çalışma ödeneğine hak kazanmak için gerekli şartları sağlamayan işçiler kısa çalışma döneminde herhangi bir gelire sahip olmamasına rağmen işverenden ücret talep edememektedir
52-Kısa çalışma uygulaması başladıktan sonra işten ayrılsam işsizlik maşı alabilir miyim ?
Kısa çalışma başladıktan sonra işten işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde ayrılırsanız kalan işsizlik ödeneğini alabilirsiniz.
53-İş yeri devletin ödeyeceği paradan eksik kalan ücreti ödeme zorunluluğu var mı ?
İşverenin aradaki farkı ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır Fakat İşveren isterse söz konusu ücret farklarını işçilere ödeyebilir. Ancak bordroda bu durumun belirtilmesinde fayda vardır.
54-Kısa çalışma ödeneği şirketin batması ve borçlarını ödeyemez hale gelmesi sonrası, çalışanların 3 aylık maaşlarına kadar verilen ücret garanti fonu ödemesini etkiler mi?
Kısa çalışma ücret garanti fonu ödemesini etkilemez
55-Kısa çalışma 3 ayla sabit midir?
Kabul edilen yasayla Kısa Çalışma Ödeneğinden daha fazla çalışan yararlansın diye hem şartlar kolaylaştırıldı, hem de kolaylaştırılan şartlara rağmen bu şartları da sağlayamayan çalışanların son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar yararlanmalarına imkan sağlandı.
Haftaya görüşmek üzere sosyal güvenlikle EVDE KALINIZ.

“COVİD-19 SONRASI İŞÇİ – İŞVEREN HAKLARI – 3” için 184 yorum

 1. в настоящее время не самое лучшее время для жителей Российской Федерации, денежных средств завсегда не хватает на самое необходимое и срочные займы без отказа имеют большой спрос. Эта услуга с каждым днем набирает общедоступность и понятно из-за чего. Если коротко, это весьма комфортно, выигрышно и быстро. Заходите на наш онлайн сайт, где мы выложили множество плодотворной информации.

  быстрые займы без отказа сегодня актуальны как никогда. Впереди множество новогодних праздников и стоит подумать о подарках родным заранее. Если у Вас сейчас не хватает финансовых средств, то советуем оформить анкету в одну их микрофинансовых компаний.

  Новые МФК представлены на данном сайте, где обрести денежные средства на карту может практически любой желающий. Достаточно при себе иметь паспорт, выданный на территории РФ, контактный телефон и наш интернет сайт. Мы подготовили список из самых лучших новых микрокредитных компаний для Вас.

  На сайте займы-быстро.рф можно получить займ на карту срочно ведь мы ежедневно пополняем новейшие займы, новые компании с самыми хорошими условиями для клиентов. Взять онлайн займ можно всего лишь за 10-15 минут.

  Выбирайте МФК, подробно прочитав условия, нажимайте “подать заявку” и оформляйте анкету. Нужны будут Ваши данные и номер мобильного телефона. Следом ожидайте ответ по Вашему запросу. Часто это бывает довольно быстро, 5-10 минут. Если пришел отказ, не расстраивайтесь, просто отправляйте по этой же схеме заявки в другие компании, благо их сегодня очень много.

  Скоро уже новый год, период волшебства, надежд на счастливое будущее и, конечно же, сюрпризов. Вы думали над тем, что хотите подарить своим любимым и дорогим людям?

  Подумайте, о финансовой части позаботятся новейшие займы без отказа на банковскую карту. Ведь если внимательно читать условия, процентные ставки, сумму переплаты и ежемесячного платежа, то возможно брать займы на очень выигрышных условиях. А иногда и совсем бесплатно. Как раз именно такие у нас имеются в каталоге, переходите и оформляйте мгновенный займ прямо сегодня.

 2. займ на карту

  займ без отказа
  займ отказа

 3. В настоящий момент не самое простое время для жителей Российской Федерации, денежных средств не всегда хватает на самое важное и онлайн займы на карту имеют высокий спрос. Данная услуга с каждым днем набирает общедоступность и ясно почему. Если в краткости, это весьма комфортно, выигрышно и очень быстро. Заходите на наш веб портал, где мы разместили много годной информации.

  Займ онлайн без отказов на карту сейчас нужны как никогда раньше. Скоро нас ждет много новогодних праздников и лучше подумать о подарках близким заранее. Если у Вас в данный момент не хватает денежных средств, то рекомендуем оформить анкету в одну их микрокредитных компаний.

  Новые МКК выложены на данном веб-проекте, где получить денежные средства на карту может практически любой человек. Стоит при себе иметь паспорт, полученный на территории РФ, контактный телефон и наш интернет сайт. Мы подготовили каталог из лучших новых микрофинансовых организаций для Вас.

  На веб-сайте займы-быстро.рф можно получить займ под 0% ведь мы постоянно пополняем новейшие займы, созданные компании с самыми хорошими условиями для посетителей. Получить онлайн займ можно всего лишь за 10 минут.

  Выбирайте МФО, сосредоточено прочитав данные, кликайте на “подать заявку” и оформляйте анкету. необходимы будут Ваши персональные данные и номер контактного телефона. Далее подождите решение по Вашему запросу. Не редко это происходит очень быстро, 5-10 минут. Если пришел отрицательный ответ, не расстраивайтесь, просто посылайте по этой же траектории анкеты в другие организации, благо их сегодня очень много.

  Уже совсем скоро новый год, время волшебства, надежд на светлое будущее и, несомненно, подарков. Вы думали над тем, что хотите подарить своим родным и дорогим людям?

  Подумайте, а о денежной части позаботятся бесплатные займы без проверок на карту. Ведь если четко читать условия, процентные ставки, сумму переплаты и ежемесячного платежа, то можно взять займы на очень выгодных условиях. А иногда и совсем бесплатно. Как раз такие у нас есть в списке, переходите и оформляйте займ на карту прямо сегодня.

 4. My curvy body will be the best solution at any time croatia escort I hope that you will be an excellent baby to me, and we will find many pleasurable touches . I would love to give you the best orgasms for a long time .

 5. Лучшая очистка двигателя
  Промывка ДВС – это доступный способ максимизировать здоровье вашего двигателя … https://bit.ly/chistyydvs

 6. Incredible update of captchas regignizing software “XRumer 19.0 + XEvil”:

  Captchas breaking of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, Mail.Ru, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another categories of captchas,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM programms: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of introducing videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  Good luck 😉
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil Net

 7. Покажем как полностью окупить депозит за 5 месяцев https://mineplex.io/?utm_source=anonymous и выйти на чистый заработок 20% в месяц в самом инновационном проекте крипторынка MinePlex Banking

 8. Revolutional update of captchas solution software “XRumer 19.0 + XEvil 5.0”:

  Captchas solution of Google (ReCaptcha-2 and ReCaptcha-3), Facebook, BitFinex, Hotmail, MailRu, SolveMedia, Hydra,
  and more than 12000 another size-types of captcha,
  with highest precision (80..100%) and highest speed (100 img per second).
  You can use XEvil 5.0 with any most popular SEO/SMM software: iMacros, XRumer, SERP Parser, GSA SER, RankerX, ZennoPoster, Scrapebox, Senuke, FaucetCollector and more than 100 of other software.

  Interested? You can find a lot of demo videos about XEvil in YouTube.

  FREE DEMO AVAILABLE!

  See you later!
  P.S. A Huge Discount -30% for XEvil full version until 15 Jan is AVAILABLE! 🙂

  XEvil.Net

 9. займы онлайн

  займы онлайн без
  займы онлайн ru

 10. САмое эффективное для продаж – Pinterest. Сотни Продаж на Etsy, amazon, ebay, shopify за 2 месяца при ср.цене чека 300 usd https://youtu.be/GNOZtXGGM-I

 11. Hi,

  I am contacting you today because I have jackpotbetonline.com site for advertising.

  Please check the websites where you can purchase advertising.

  jackpotbetonline.com are Daily updated & have good DA & DR.

  The following advertising options are available:

  . Text Links
  . Article Posting (max of 3 links per article)
  . Advertising Banner Space (468×60 or 250×250 banners)
  . “Best Online Casino slots” Review .

  Regards

 12. займ онлайн online заем

  займы без карты
  займ отказа

 13. get the most from Free dating foreign girls

  the field of Free online dating services

  on the net time, the online game of social sociallizing must be traversing limitations. It has not necessarily moved people young and old in close proximity to and yet has additionally enjoyed a major step in redefining one particular criteria most typically associated with dating sites. Dating is a very insane social measures. resource advent of free online dating sites, the principles of how to play craps have updated a lot while the standard measures took a step in check. dating is growing rapidly influenced due to innovative pair of ‘netiquette’! but accessories have modified a reasonable amount, The pursuits of most free dating foreign girls overlap with ordinary dating; to know relationships, love as well accord in their daily course. this online game to become comparable old mating schedule. Just particularly use replaced.

  the best way to are cowed out from every day difficulties on the job and balancing the budget or backing distinct wonderland retirement plan your residence. there is a great dea of to handle and not enough time. also among anything else, There is little or no time to focus on social romantic relationships. a number of people, who sadly are luckier, can be too shy this is too cushty or aggressive to go around the market to research unique partner, for assorted benefits. in conclusion, the effect is the similar. With almost no time with regards to classmates, kinds or adore, market has become are now lonely and so more disheartened, Than in the last two many years. as a consequence of energy solutions, Free online dating site makes it’s actually large entrance are available to the rescue. there is now an answer to the single spirits to see any soul partners and box all gold of in the final analysis via the rainbow! Free online dating services has ensured that love don’t eludes its worthwhile!

  in modern times issues thousands of people dating on the internet. a lot of them discovered love moreover satisfaction by employing pleasurable using the web encounters. in addition to as age is not a limit, the majority of seniors experience free online dating service a blessing therefore to their quiet lives. correct now, despite the reality uniform dating is a real possibility, many individuals disassociate with confessing to resorting to but not especially of matching people, easily for driving a car of shortage of social acknowledgement everything from companions.

  more and more give some thought to international dating currently being a grade relating to numbing power or sometimes social letdowns. professional medical true now days as online dating is more of required if you have absence or unavailability of time rather than all others lead to. today, developed many people specialised niche online dating sites exactly like “uniform songs going on a date” to “Single dad internet dating” or simply “service members going on a date, these include research more than enough that you have many some other reasons the public want free online dating service personals in order to meet her or his event.

  premature persons deemed, delight in furthermore partnerships have been preferred using abode. even when traditionalists always grip where it explore, It is every bit factual that as of late, through methods, take pleasure in as well partnerships actually are decided on numerous websites! so if you’re socially inefficient or simply just are deprived of time, you’re too shy as well uncomfortable relating to how old you are are just hoping to chinese girls kissing play, Go obtainable and make the most of international dating! Free online dating services is not going anywhere soon.

 14. займ онлайн online заем

  займы онлайн zaim online zaim
  займ на карту без отказа

 15. взять займ

  займ ru
  займы онлайн ru

 16. Приветствуем Вас, друзья.
  Если вам нужен профессиональный https://jurliga.ligazakon.net/catalog/9563, Вы всегда сможете расчитывать на нашу помощь. Как показывает практика, в большинстве дел, в которых принимали участие наши адвокаты, суд выносил решение в пользу наших клиентов. Кроме того, мы предоставляем бесплатные юридические консультации в телефонном режиме. Наша компания работает по следующим направлениям: гражданские, семейные, хозяйственные дела, ДТП, защита в уголовном процессе.

 17. удобный вебресурс
  https://tranzit-rtk.ru/ – Наша компания предоставляет автоперевозки, Транзит РТК осуществляет грузоперевозки

 18. What do you attention as hither Jinyu Tires?

 19. Нож – является одним из самых известных приспособлений. Приготовление пищи, слесарные работы, да даже банальный поход на рыбалку – для всего этого режущий инструмент часто требуется.
  Хотите более подробно познакомиться с информацией о режущих инструментах определенного типа? В современном интернете есть такое место – сайт: vashnozh.ru
  Рассмотрены такие разделы как:
  – Познавательные статьи о ножах;
  – Обзоры популярных ножевых брендов, отзывы пользователей и экспертные мнения;
  – Свежие новости из мира ножей и режущих инструментов
  – FAQ по ножам: чем отличаются разные виды ножей?
  – Правила по применению ножей в самообороне, кулинарии и строительстве. Портал целиком и полностью посвящен ножам и их функциональности.
  Мы, команда сайта ВашНож, рассказываем широкой аудитории о режущих инструментах с максимальной пользой. Кликайте по ссылке на наш сайт и подписывайтесь на обновления.
  Если вдруг это сообщение попало не туда, очень вас просим отправить туда, где обычно размещаются подобные темы.

 20. Зарабатывай на спортивных событиях. 1win,
  это большие коэфициенты и выигрыши.

 21. GO GO GO – http://casinosnigerian.com

  Remember the song? ??
  Nepal is like this, it goes to the heart and does not let go.
  We invite you to rate the cool Katmandu Gold slot from ELK. ??

 22. I precisely desired to say thanks again. I’m not certain the things I could possibly have carried out in the absence of the concepts contributed by you about my area of interest. Entirely was a daunting circumstance for me, but noticing the skilled mode you processed that made me to jump over fulfillment. I am happier for this help and in addition hope that you know what a great job you are always getting into instructing others through the use of your web blog. I know that you have never encountered all of us.

 23. Продажи с помощью Pinterest http://1541.ru на Etsy, amazon, ebay, shopify дают Заказчикам заработки от 7 000 до 100 000 USD за месяц в зависимости от вида товара. Приоритет handmade.Facebook, instagram,google ads – отстой по сравнению c пинтерестом в 99%

 24. Nofingerprinting.com has a software with unique methods that change fingerprints in a natural way and remain undetectable to online tracking services. Easily bypass fingerprinting and skip over sms verification from major big data companies like Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc.

  Create unlimited browser configurations. Each new browser will have non-unique Canvas prints, WebGL, fonts, etc.

  Buy it now,Because Privacy Matters. Now for a limited time with 10% discount, available for a limited period

  https://www.google.by/url?q=https%3A%2F%2Fnofingerprinting.com%2F – change browser fingerprinting extension google chrome

 25. ######## FREE #########
  ULTIMATE РТНС COLLECTION
  NO PAY, PREMIUM or PAYLINK
  DOWNLOAD ALL СР FOR FREE
  =======================
  Description:-> gg.gg/lua7w
  =======================
  Webcams РТНС 1999-2021 FULL
  STICKAM, Skype, video_mail_ru
  Omegle, Vichatter, Interia_pl
  BlogTV, Online_ru, murclub_ru
  =======================
  Complete series LS, BD, YWM
  Sibirian Mouse, St. Peterburg
  Moscow, Liluplanet, Kids Box
  Fattman, Falkovideo, Bibigon
  Paradise Birds, GoldbergVideo
  Fantasia Models, Cat Goddess
  Valya and Irisa, Tropical Cuties
  Deadpixel, PZ-magazine, BabyJ
  Home Made Model (HMM)
  =======================
  Gay рthс collection: Luto
  Blue Orchid, PJK, KDV, RBV
  =======================
  Nudism: Naturism in Russia
  Helios Natura, Holy Nature
  Naturist Freedom, Eurovid
  =======================
  ALL studio collection: from
  Acrobatic Nymрhеts to Your
  Lоlitаs (more 100 studios)
  =======================
  Collection european, asian,
  latin and ebony girls (all
  the Internet video) > 4Tb
  =======================
  Rurikon Lоli library 171.4Gb
  manga, game, anime, 3D
  =======================
  This and much more here:
  or –> gg.gg/njbpz
  or –> cpc.cx/tuu
  or –> xor.tw/4pt0y
  or –> v.ht/LEYc
  or –> cutt.us/lFqU4
  or –> gg.gg/fzk4d
  or –> v.ht/ZJ2V
  or –> apg.de/og
  or –> gg.gg/fzl0u
  ######## FREE #########
  —————–
  —————–xr1

 26. Добрый день.
  Посоветуйте путнюю типографию для печати флаеров
  Мы работали с одной типографией, качество, цены и скорость у них отличное,
  но они размещаются в Красноярске, а мне нужно в Питере.
  Это печать дипломов https://kraft-pt.ru/products/gramoty-diplomy-sertifikaty

 27. Балясины для лестниц от производителя! https://balyasiny-optom.ru/ Изготовим балясины и ножки для мебели любой формы: точеные, граненые, витые, резные, комбинированные (дерево + металл) из сосны, дуба, бука, ясеня. Токарные станки с ЧПУ, быстрая и качественная обработка. Шлифовка под покраску

 28. Заказать seo поисковую оптимизацию сайта, Заказать услуги по продвижению сайта По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться в скайп логин pokras7777Раскрутка сайта под ключ
  .Так же собираем базы Обратесь всегда будем рабы вам помочь

 29. Человек РЇ собираюсь РёРј помочь – Около темы члена.. https://sexpreparat.ru/about/30 – Культ фаллоса РЅР° крайнем севере Шаманы Рё культ фаллоса

 30. Продажи с помощью Pinterest http://1541.ru на Etsy, amazon, ebay, shopify дают Заказчикам заработки от 7 000 до 100 000 USD за месяц в зависимости от вида товара. Приоритет handmade.Facebook, instagram,google ads – отстой по сравнению c пинтерестом в 99%

 31. Obowiązki także ocena studiów
  Arcydzieła podyplomowe z zbioru „Ewaluacja działce” kształcą wychowanków do racjonalnego zarządzania parcelami, w tymże przede całościowym do scharakteryzowania ich zalecie. Dokończenie opracowań podyplomowych spośród horyzontu „Ocena inercji” spina do lekturze w normach górze rządowej natomiast municypalnej, instytucjach nurtu, filiach działek, tabliczkach konsultingowych tudzież doradczych tudzież do wyprowadzania partykularnych korporacji, natomiast także do ewaluacji działek.

  Świadomość: W oprawach wprowadzanych arcydzieł podyplomowych z kręgu „Kalkulacja inercji” wychowanek kupi oświatę kodeksową, koniunkturalną również mechaniczną pożądaną do rachuby posesji. Roztropność aktualna obrazowana egzystuje o fachowości wielostronne spośród rozmiaru pośrednictwa na rynku posiadłości, poparcia w zwrocie inercjami, oraz ponad przewodniczenia własnościami.
  Kompetencji: Wychowanek atelier podyplomowych z charakteru „Punktacja inercji” włada utożsamić los legislacyjny również mechaniczny działek, wykonać spekulację placu parcele gwoli sensowności rachuby, dokazać zbioru zasadniczego dostąpienia, procedury a metody kalkulacje, utworzyć fakt spośród punktacji tzn. operat taksacyjny.
  Postawy/kompetencje: Prezencje również sfery zakupione poprzez absolwentów przygotowań podyplomowych spośród szczytu „Ewaluacja działek” przesadzają na egzekwowanie funkcje z terenu ewaluacji własności.
  Po wykonaniu opracowań podyplomowych spośród okręgu „Kalkulacja parceli” absolwent przyjmuje zeznanie sfinalizowania atelier podyplomowych.

  Plan przygotowań podyplomowych z okręgu „Kwalifikacja działce” urzeczywistnia postulaty najmniej systematycznego zatwierdzonego w Ustaleniu Dyplomatę Bazy tudzież Przyroście spośród dnia 12 czerwca 2014 r. w hecy zadowalających dezyderatów projektowych dla arcydzieł podyplomowych w szczycie oceny własności (poz. 826).

  Adresaci
  Przygotowania podyplomowe spośród pułapu „Kwalifikacja majętności” sterowane są do babek przejętych wyproszeniem laickich uprawnień w procederze fachowcu pieniężnego, jakże sporadycznie do rzeczonych, jacy łakną spotęgować znajomą gnozę spośród kresu placu posesji i ergonomicznych atrybutów zjednoczonych spośród liczbą posesje a technologiami jej ewaluacje. Przygotowania podyplomowe spośród rozmiaru „Punktacja własności” poświęcane są oraz gwoli osobników banków, robotników firm publicznych, kooperacji domowych, grup domowych, subiektów przemysłowych w których aktywa nieruchomościowe formują na cena podmiotu.

  http://mqcedarsprings.com/

 32. supreme commander setup
  boot free mcboot 9000x
  ngen executequeueditems windows xp
  winlogon imagen incorrecta la aplicacion de tango
  dead space 2 activation error

  iw3mp dejo de funcionar cod4 windows 8
  album lagu nidji
  vhdtool no repair option
  winhlp32 for windows 7
  bantal duduk untuk ambeien dalam

  lanzador speedtouch keys
  what is ih8
  ctoolbar has stopped working
  jkt48 pajama drive setlist
  fsx gta san andreas en softonic

  http://ebook-to-pdf.online/

 33. etr.
  пчеловодство ульи из пенополистиролапороды коров мясные с фото и описаниемавыл хужалыгы конешароле порода крс цена

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.